Конференції

Аналіз впливу руху і охолодження розплаву в моделі фільєри на крайові умови для задачі формування неперервних базальтових волокон

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #21
http://www.materials.kiev.ua/article/2893

Анотація

Представлений опис математичної моделі формування базальтових неперервних волокон. Проведено уточнення моделі фільєри, яке дає найточніше наближення до реальних умов руху і охолодження базальтових розплавів у фільєрі. Розраховано середня швидкість течії базальтових розплавів у фільєрі та їх витрати через фільєру. Проаналізовано вплив початкової температури, реологічних властивостей та рівня розплавів в живильнику, конструктивних розмірів фільєри на температуру розплавів на її виході. Показано, що початкові умови для моделі струменя визначаються крайовими умовами моделі фільєри на її виході. Таким чином, основні режимні параметри формування волокна визначають характер руху та охолодження струменя, а також напруг в ній в процесі витягування.


В’ЯЗКІСТЬ РОЗПЛАВУ, ТЕМПЕРАТУРА РОЗПЛАВУ, ФІЛЬЄРА, ФОРМУВАННЯ ВОЛОКНА, ШВИДКІСТЬ РУХУ РОЗПЛАВУ