Зміцнення високоентропійних еквіатомних металевих сплавів

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #21
http://www.materials.kiev.ua/article/2895

Анотація

Запропоновано метод для оцінки твердості еквіатомних високоентропійних металевих сплавів. Розглянуто зв’язок між зміцненням і параметром невідповідності атомних радіусів, обчислених з перших принципів. Показано, що за зміцнення в металевих сплавах відповідає не тільки геометрична невідповідність атомних радіусів, а й енергія взаємодії елементів в сплаві.


БАГАТОЕЛЕМЕНТНІ СПЛАВИ, ВЕС, ЕНЕРГІЯ ВЗАЄМОДІЇ ЕЛЕМЕНТІВ, ПАРАМЕТР НЕВІДПОВІДНОСТІ, ТВЕРДІСТЬ