Реологія полімерних суспензій на основі нанорозмірних порошків функціональних матеріалів. Огляд

Анотація

Вивчення реологічної поведінки полімерних суспензій на основі нанопорошків функціональних матеріалів є актуальною задачею сучасного матеріалознавства, адже розуміння процесів структуроутворення систем під дією спрямованої течії дозволить розробити нові та модернізувати існуючі технології колоїдного формування. Даний огляд присвячений виявленню основних відмінностей структурно-механічних властивостей наноструктурних систем від традиційних на основі мікронних порошків і розкриває особливості фізико-хімічної взаємодії в системі наночастинка—полімер.