ВУГЛЕЦЕВИЙ КОМБІНОВАНИЙ СОРБЕНТ МЕДИЧНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

О.В.Щербицька,
    
І.В.Уварова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Вісник Українського матеріалознавчего товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2018, #11
http://www.materials.kiev.ua/article/2936

Анотація

Наведено дані дослідження поруватої структури та сорбційних властивостей волокнистих та гранульованих вуглецевих сорбентів щодо ліпідів. Отримано комбінований ентеросорбент з оптимальними сорбційними характеристиками для корекції дисліпопротеінемій.


ВУГЛЕЦЕВІ СОРБЕНТИ, ДИСЛІПОПРОТЕІНЕМІЯ, КОМБІНОВАНИЙ ЕНТЕРОСОРБЕНТ