ГЛИБОКА КРИОГЕННА ОБРОБКА СТАЛІ

В.Г.Гаврилюк,
 
В.М.Шиванюк,
 
А.І.Тищенко
 

Вісник Українського матеріалознавчего товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/2950

Анотація

В статті наведено короткий огляд експериментальних даних про вплив глибокої кріогенної обробки (ГКО) на зношування інструментальних сталей та існуючих гіпотез щодо її фізичної природи. За допомогою мессбауерівської спектроскопії, рентгеноструктурного аналізу, механічної спектроскопії та просвічуючої електронної мікроскопії показано, що під час ГКО відбувається ізотермічне мартенситне перетворення, під час якого має місце пластична деформація з причини малої твердості новоутвореного низько температурного мартенситу. Під час пластичної деформації ковзаючі дислокації захоплюють за собою атоми вуглецю із твердого розчину, а оскільки ентальпія зв’язку атомів вуглецю із дислокаціями перевищує ентальпію формування е-карбіду та цементиту, відбувається затримка виділення карбідів в процесі відпуску. Таким чином, альфа твердий розчин містить кластері вуглецю та легувальних елементів і зберігає потенціал для виділень під час практичного застосування інструмента, подовжуючи термін його використання. Розроблено нову концепцію ГКО та запропоновано корекцію цієї технології, зважаючи на температурний діапазон, при якому відбувається ізотермічне мартенситне перетворення.


ВІДПУСК, ГЛИБОКА КРІОГЕННА ОБРОБКА, ІНСТРУМЕНТАЛЬНА СТАЛЬ, МАРТЕНСИТНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ, МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ, ПЛАСТИЧНА ДЕФОРМАЦІЯ, СПРАЦЮВАННЯ, ТЕРМІЧНА ОБРОБКА