Конференції

Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича

№ 12 2019 рік

Зміст

Ю.Г.Безимянний, Є.О.Козирацький, К.А.Комаров, В.П.Солнцев, О.В.Талько
ПОСТАДІЙНИЙ УЛЬТРАЗВУКОВИЙ КОНТРОЛЬ ВЛАСТИВОСТЕЙ БАГАТОКОМПОНЕНТНОГО ПОРОШКОВОГО МАТЕРІАЛУ НА ОСНОВІ Ni
11
В.О.Бурлаков, О.Є.Погорелов, О.В.Філатов
ЕЛЕКТРОФІЗИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПЛІВОК ЗАЛІЗА, ЛЕГОВАНИХ ВУГЛЕЦЕМ
17
Г.В.Канашевич, В.І.Унрод, М.В.Голуб, С.М.Мацепа, Ю.І.Коваленко, Є.В.Хижняк
ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОГО МЕТОДУ ОБРОБКИ ДЛЯ ВІДШАРУВАННЯ ПЛАСТИН МАЛОЇ ТОВЩИНИ З ПОВЕРХНІ ОПТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ
21
С.І.Губенко
ЛОКАЛЬНІ СТРУКТУРНІ ЕФЕКТИ ПОБЛИЗУ НЕМЕТАЛЕВИХ ВКЛЮЧЕНЬ У СТАЛЕВІЙ МАТРИЦІ
26
І.Є.Красікова, І.В.Красіков, В.В.Картузов
ЗАСТОСУВАННЯ МУЛЬТИФРАКТАЛЬНОГО АНАЛІЗУ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ СТРУКТУР КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ
35
Я.А.Ситник, В.А.Маслюк
ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ І ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВИХ ТЕРМОМАГНІТНИХ МАТЕРІАЛІВ НА ЗАЛІЗО-НІКЕЛЕВІЙ ОСНОВІ ЛЕГОВАНИХ РІЗНИМИ ДОБАВКАМИ
42
В.Г.Гаврилюк, В.М.Шиванюк, А.І.Тищенко
ГЛИБОКА КРИОГЕННА ОБРОБКА СТАЛІ
49
І.В.Кононко, Н.В.Бошицька, В.Д.Кліпов, В.П.Сергєєв, О.М.Будиліна
ІММОБІЛІЗАЦІЇ НАНОСРІБЛА НА ТЕКСТИЛЬНИХ МАТРИЦЯХ РІЗНОЇ ФІЗИКО-ХІМІЧНОЇ ПРИРОДИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В МЕДИЦИНІ
59
Н.Ю.Імбірович, В.М.Посувайло, С.П.Шимчук, О.Ю.Повстяной, С.І.Остап’юк
ТРИБОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАЗМОЕЛЕКТРОЛІТНО-ОКСИДОВАНИХ ПОКРИТТІВ НА СПЛАВАХ ASTM B265 ТА 2024
66
М.В.Марич, Г.А.Баглюк, Т.А.Сілінська, А.А.Мамонова, О.А.Голубенко
ОЦІНКА МЕХАНІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ПОЛІКОМПОНЕНТНИХ ВИСОКОЕНТРОПІЙНИХ СПЛАВІВ СИСТЕМИ Ti-Cr-Fr-Ni, ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ГАРЯЧОГО ШТАМПУВАННЯ
75
Р.М.Медюх, В.К.Медюх, Т.А.Довбуш
ДИФУЗІЙНЕ БОРУВАННЯ ПЛАЗМОВИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ МОЛІБДЕНУ
83
Є.В.Картузов, Квентін Мішель
BARRIERS INTECHNOLOGY TRANSFER OF ADVANCED DUAL-USE MATERIALS IN UKRAINE
93
І.І.Білан, Д.А.Левіна
РОЛЬ ВОДНЕВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
99