ТРИБОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАЗМОЕЛЕКТРОЛІТНО-ОКСИДОВАНИХ ПОКРИТТІВ НА СПЛАВАХ ASTM B265 ТА 2024

Н.Ю.Імбірович,
 
В.М.Посувайло,
 
С.П.Шимчук,
 
О.Ю.Повстяной,
 
С.І.Остап’юк
 

Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/2952

Анотація

Досліджено вплив режимів синтезу на зносостійкість плазмоелектролітно-оксидоеаних покриттів, синтезованих методом плазмо-електролітного оксидування, на титановому сплаві ASTM B265 та алюмінієвому сплаві 2024. Проведено мікроструктурний аналіз синтезованих покриттів після трибологічних випробувань. Виявлено, що найвищий опір зносу має покриття на титановому сплаві, отримане за наступного режиму синтезу: 10 г/л KOH + 15 г/л р.с., Ia/Ic = 1 А/дм2, т =  30 хв. Встановлено, що найкращою зносостійкістю характеризуються покриття на сплаві алюмінію, які синтезовані за віддалі між електродами 0,1 м.


АЛЮМІНІЄВИЙ СПЛАВ, ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, ОКСИДОКЕРАМІЧНЕ ПОКРИТТЯ, ПЛАЗМОЕЛЕКТРОЛІТНЕ ОКСИДУВАННЯ, СИНТЕЗ, ТЕРТЯ, ТИТАНОВИЙ СПЛАВ