ДИФУЗІЙНЕ БОРУВАННЯ ПЛАЗМОВИХ ПОКРИТТІВ НА ОСНОВІ МОЛІБДЕНУ

  
Т.А.Довбуш
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/2954

Анотація

Досліджено процес хіміко-термічної обробки (борування) плазмових покриттів на основі молібдену. Вивчено вплив параметрів технологічного процесу на пористість, структуру та деякі фізико-механічні властивості отриманих покриттів.


БОРУВАННЯ, ДИФУЗІЙНЕ НАСИЧЕННЯ, МІЦНІСТЬ ЗЧЕПЛЕННЯ, ПЛАЗМОВІ МОЛІБДЕНОВІ ПОКРИТТЯ, ПОРИСТІСТЬ