ЛОКАЛЬНІ СТРУКТУРНІ ЕФЕКТИ ПОБЛИЗУ НЕМЕТАЛЕВИХ ВКЛЮЧЕНЬ У СТАЛЕВІЙ МАТРИЦІ

С.І.Губенко
 

Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/2947

Анотація

Обговорюються релаксаційні процеси поблизу неметалевих включень, що виникають в умовах появи термічних і деформаційних напружень і сприяють появі локальних мезоскопічних субструктур, для яких характерні неоднорідності щільності дислокацій, пластичні повороти, локальні скиди, ковзання по межах включення-матриця. Показано вплив цих процесів на локальні структурні зміни в сталевій матриці, що визначають вплив неметалевих включень і міжфазних меж включення-матриця у формуванні структурної неоднорідності сталей при різних деформаційних і теплових впливах.


ГРАНИЦІ ВКЛЮЧЕННЯ-МАТРИЦЯ, НЕМЕТАЛЕВІ ВКЛЮЧЕННЯ, СТАЛЬ