РОЛЬ ВОДНЕВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #12
http://www.materials.kiev.ua/article/2956

Анотація

У статті розглянуто місце і роль водню в декарбонізації економіки Євросоюзу, як приклад, що свідчить про переваги водню як енергоносія для одночасної декарбонізації транспортного, житлового, комерційного та промислового секторів, а крім того має синергію з іншими альтернативами з низьким рівнем викидів вуглецю і що може забезпечити більш рентабельний перехід до декарбонізірованих і екологічно чистих енергетичних систем. Крім того проаналізовані шляхи декарбонізації Китаю та США, як найбільших забруднювачів вуглекислим газом.


ВИКИДИ ВУГЛЕКИСЛОГО ГАЗУ, ВОДЕНЬ, ДЕКАРБОНІЗАЦІЯ, ЕЛЕКТРОМОБІЛІ, ЗМІНИ КЛІМАТУ, ПАЛИВНІ ЕЛЕМЕНТИ