РОЗВИТОК ТЕХНОЛОГІЇ ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКТУ СИНТЕЗУ ТА ВИГОТОВЛЕННЯ ШЛІФ- І МІКРОПОРОШКІВ АЛМАЗУ СПЕЦІАЛЬНИХ МАРОК

Т.О.Пріхна,
 
Н.О.Олійник,
 
Г.Д.Ільницька,
 
О.І.Боримський,
 
О.М.Сизоненко,
 
В.В.Смоквина,
 
Г.А.Базалій,
 
І.М.Зайцева,
 
В.В.Тимошенко,
 
А.Д.Зайченко
 

Вісник Українського матеріалознавчего товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/2957

Анотація

Представлено результати розробки прогресивної технології переробки продукту синтезу алмазу з отриманням алмазної сировини та виготовлення з неї порошків алмазу спеціальних марок для алмазно-абразивної обробки. Нова технологія базується на максимальному застосуванні фізичних методів обробки матеріалу та формуванні під їх дією технологічних, фізико-механічних, фізико-хімічних характеристик матеріалу.


АЛМАЗ, ГРАФІТ, ЕКОЛОГІЯ, ПОРОШКИ, ПРОДУКТ СИНТЕЗУ АЛМАЗУ, РОЗКРИТТЯ, РУЙНУВАННЯ