Конференції

ПОЛІМЕРНІ ФОРМУВАЛЬНІ ПРЕПАРУВАННЯ ДЛЯ БАЗАЛЬТОВИХ ВОЛОКОН І ЇХ ВПЛИВ НА ВЛАСТИВОСТІ КОМПОЗИЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ

 
В.П.Сергєєв,
  
Н.В.Кононко
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/2958

Анотація

З метою отримання високоміцних конструкційних базальтоволокнистих композиційних матеріалів в роботі вивчено технологію нанесення апретуючих композицій на основі полімерів вінілових ефірів, полівінілхлориду, поліаміду і епоксидних олігомерів та їх вплив на міцність базальтових волокон.

Наведено порівняльну характеристику вихідного базальтового волокна та зміцненого обробкою апретуючими композиціями. Показано вплив рецептур апретів на фізико- механічні властивості базальтовмісних композиційних матеріалів. Надано рекомендації стосовно застосування апретуючих композицій для важкогорючих композиційних матеріалів на основі різних полімерних матриць.


АПРЕТИ, БАЗАЛЬТОВІ ВОЛОКНА, БАЗАЛЬТОВІ КОМПОЗИЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ