Конференції

КИСЛОТНО-ОСНОВНА ВЗАЄМОДІЯ В СИСТЕМІ MgF2 — AlF3— NaF ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ВЛАСТИВОСТІ ТОНКОПЛІВКОВИХ ПОКРИТТІВ

В.Ф.Зінченко,
 
Г.І.Кочерба,
 
В.П.Соболь,
 
О.В.Мозгова
 

Вісник Українського матеріалознавчего товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/2960

Анотація

Досліджено характер фазових рівноваг у системах MgF2 — AlF3 і MgF2 — Na3AlF6 і проведене їхнє обґрунтування з позицій концепції кислотності — основності. Установлено, що добавки легколетких фторидів алюмінію (AlF3, Na3AlF6) сприяють одержанню рентгеноаморфних покриттів з меншою, ніж у вихідного MgF2, механічною міцністю.


КИСЛОТНО-ОСНОВНА ВЗАЄМОДІЯ, ТОНКОПЛІВКОВІ ПОКРИТТЯ, ФАЗОВИЙ СКЛАД, ФТОРИДИ МЕТАЛІВ