Конференції

ВПЛИВ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ СТАЛІ НА УТВОРЕННЯ БЕЙНІТО-МАРТЕНСИТНИХ ДІЛЯНОК В СТРУКТУРІ БУНТОВОГО ПРОКАТУ ЗВАРЮВАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Е.В.Парусов,
 
О.Б.Сичков,
 
І.М.Чуйко,
 
Л.В.Сатура,
 
А.І.Сивак,
 
Т.М.Голубенко
 

Вісник Українського матеріалознавчего товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/2962

Анотація

Показано, що основними принципами підвищення технологічної пластичності катанки зварювального призначення є: зменшення загального ступеня легування твердого розчину за рахунок зниження (в рамках вимог нормативної документації) вмісту в сталі вуглецю, марганцю та кремнію; зниження мікродеформації кристалічної решітки фериту та щільності дислокацій за рахунок зменшення в твердому розчині кількості атомів впровадження — азоту, що досягається за рахунок зв'язування азоту бором в дрібнодисперсний нітрид бору при співвідношенні вмісту бору й азоту, близькому до стехіометричного


БУНТОВИЙ ПРОКАТ, ВУГЛЕЦЕВИЙ ЕКВІВАЛЕНТ, МІКРОСТРУКТУРА