Конференції

ЕПОКСИДНІ ПОЛІМЕРИ З 1 МАС% НАНОКРЕМНЕЗЕМІВ РІЗНОЇ ПИТОМОЇ ПОВЕРХНІ:
МІЦНІСТЬ, ХІМІЧНА І ТЕРМІЧНА СТІЙКІСТЬ

Д.Л.Старокадомський,
 
О.О.Ткаченко,
 
О.Г.Образков,
 
Н.М.Мошковська,
 
І.І.Гаращенко,
 
А.О.Іщенко
 

Вісник Українського матеріалознавчего товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/2963

Анотація

Встановлено, що при введенні 1 мас. % нанокремнеземів різної питомої поверхні — від 50 до 450 м2/г, підвищуються показники термічної (згідно аналізу з одностороннього нагрівання на повітрі) та хімічної стійкості (на прикладі набухання в ефірацетатному сольвенті). Разом з тим, після наповнення не спостерігається помітної зміни досліджених міцностних параметрів.


НАНОКРЕМНЕЗЕМ, ТЕРМІЧНА СТІЙКІСТЬ, ХІМІЧНА СТІЙКІСТЬ