ВПЛИВ ПРОДУКТІВ ВЗАЄМОДІЇ ВИСОКОДИСПЕРСНИХ КАРБІДІВ З ОКСИДАМИ МЕТАЛІВ НА СТРУКТУРУ ТА МІЦНІСТЬ ЗЕРЕН СПЕЧЕНОЇ АЛЮМООКСИДНОЇ КЕРАМІКИ

   
І.Д.Гнилиця
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Вісник Українського матеріалознавчего товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/2965

Анотація

Встановлені параметри спікання та фізико-механічні характеристики кераміки на основі Аl2О3 при додаванні багатофазних порошкових продуктів взаємодії карбідів з оксидами заліза, хрому, титану та вольфраму (лігатури). Досліджено мікроструктуру спечених зразків. Встановлено вплив розроблених лігатур на міцність зерен кераміки на основі оксиду алюмінію.


КАРБІД, ЛІГАТУРА, МІКРОСТРУКТУРА, МІЦНІСТЬ ЗЕРЕН, ОКСИД АЛЮМІНІЮ, ТВЕРДІСТЬ