Конференції

ВПЛИВ ПЛАСТИЧНОЇ ДЕФОРМАЦІЇ НА СТРУКТУРУ І ВЛАСТИВОСТІ ГАЗАРІВ

В.Ю.Карпов,
 
С.І.Губенко,
 
В.В.Карпов
 

Вісник Українського матеріалознавчего товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/2967

Анотація

Визначено, що механічні властивості газарів залежать від ступеня й методу їх деформації, зміни пористої структури. Установлено, що при прокатці зміна міцностних властивостей газарів відбувається більш інтенсивне чим при волочінні на 25 - 40%. Показано, що поверхневі пористі шари газарів деформуються інтенсивне, стають практично монолітними й одержують високий рівень наклепу, що різко збільшує їхню міцність. Доведено, що деформовані, але не відпалені зразки мають міцність в 2 ... 3 рази вище чому монолітні зразки тих же розмірів. Після відпалу міцність газаров вище в 1,5 ... 2 рази. Розглянутий процес зміни структури газаров після відпалу для зняття внутрішніх напружень. Запропоновані можливі механізми зміни пористої структури газарів і збільшення їх міцності.


ВОЛОЧІННЯ, ГАЗАРИ, ДЕФОРМАЦІЯ, НАКЛЕП, ПОРИ, ПРОКАТКА