ТРАНСФОРМАЦІЯ СТРУКТУРИ ВИСОКОВУГЛЕЦЕВОГО СПЛАВУ Fe-V-C ПРИ ЗНЕВУГЛЕЦЮВАННІ

О.В.Мовчан,
 
С.І.Губенко,
 
К.О.Черноіваненко
 

Вісник Українського матеріалознавчего товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/2968

Анотація

Досліджені закономірності фазових і структурних перетворень, що відбуваються при зневуглецюванні високовуглецевого сплаву Fe-V-C. Методом геометричної термодинаміки і металографічним аналізом встановлено евтектичне перетворення L → γ + VC, що супроводжується дифузним перерозподілом карбідоутворюючого елементу поперед фронту кристалізації. Зневуглецювання в рідко-твердому стані дозволяє сформувати в при поверхневому шарі сприятливу структуру з волокнами VC, орієнтованими перпендикулярно поверхні. Встановлено, що подальше навуглецювання попередньо зневуглецьованого сплаву системи Fe-V-C в особливих умовах дозволяє отримати в поверхневому шарі природний композит високої зносостійкості.


ГЕОМЕТРИЧНА ТЕРМОДИНАМІКА, ДИФУЗІЯ, ЕВТЕКТИЧНЕ ПЕРЕТВОРЕННЯ, ЗНЕВУГЛЕЦЮВАННЯ, СИСТЕМА FE-V-C, ФРОНТ КРИСТАЛІЗАЦІЇ