РІВЕНЬ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ НАУКОВИХ РОЗРОБОК ЯК ФАКТОР ПРИ ПРИЙНЯТТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Вісник Українського матеріалознавчого товариства ім. І.М. Францевича - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2017, #10
http://www.materials.kiev.ua/article/2969

Анотація

Для комерціалізації наукової розробки необхідно уявляти, на якому рівні готовності до реалізації вона знаходиться. Особливу важливість оцінка рівня готовності розробки (РГР) набуває при реалізації великих дорогих проектів, наприклад, в космічній або військової галузі.

Досвід використання методу оцінки РГР підтверджує, що він є ефективним інструментом для розвитку технологій, сприяючи управління ризиками, прийняття оптимальних рішень щодо фінансування технологій та їх трансферту.

Сьогодні використання методу оцінки рівнів готовності стало обов'язковим при прийнятті рішень щодо доцільності фінансування проектів з розробки і трансферту технологій в різних міжнародних програмах. Його слід розглядати також як один з інструментів, необхідних для управління ходом досліджень і розробок в організаціях- розробників нових технологій.


КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЯ, НАУКОВА РОЗРОБКА, РІВЕНЬ ГОТОВНОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ, ТЕХНОЛОГІЯ