Дослідження міцнісних характеристик титану на основі обчислення енергії взаємодії між щільноупакованими атомними площинами

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2003, #06
http://www.materials.kiev.ua/article/3

Анотація

За допомогою методу нелокального псевдопотенціалу обчислена енергія взаємодії між щільноупакованими атомними площинами, а також визначені міцнісні характеристики і деформація при розтягуваннях і зрушеннях атомних площин в титані.


МЕТОД НЕЛОКАЛЬНОГО ПСЕВДОПОТЕНЦІАЛУ