ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРОУТВОРЕННЯ РЕАКЦІЙНО СПЕЧЕНОГО КАРБІДУ КРЕМНІЮ, МОДИФІКОВАНОГО КАРБІДОМ ХРОМУ

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/3007

Анотація

Досліджено особливості структуроутворення та фазовий склад реакційно спеченого карбіду кремнію (РСКК), модифікованого карбідом хрому. При використанні гексагональної структури карбіду кремнію модифікування РСКК карбідом хрому стабілізує кубічну структуру вторинного карбіду кремнію. У процесі просочення формується твердий розчин кремнію в карбіді хрому. Також у процесі просочення пористих зразків кремній впливає на консолідацію частинок карбіду хрому, позаяк частинки карбіду хрому витісняються рідким кремнієм. Залежно від розміру частинок та особливостей вихідного карбіду кремнію РСКК має різні структурні модифікації. РСКК на основі нанорозмірного порошку твердого розчину вуглецю в карбіді кремнію кубічної модифікації характеризується появою гексагональної 6Н структури.


ІНДУКЦІЙНА ПІЧ, КАРБІД КРЕМНІЮ, КАРБІД ХРОМУ, КРЕМНІЙ, ПРОСОЧЕННЯ, РЕАКЦІЙНО СПЕЧЕНИЙ КАРБІД КРЕМНІЮ