ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ HfB2 З НІКЕЛЕМ ТА ЙОГО СПЛАВОМ Ni–20% Cr (НІХРОМОМ)

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/3008

Анотація

Досліджено взаємодію в системах Ni–HfB2 та NiCr–HfB2. Показано, що в системі з чистим нікелем при твердофазній взаємодії аж до температури контактного плавлення нові продукти реакції не утворюються. В системі NiCr–HfB2 при твердофазній взаємодії в результаті зустрічної дифузії бору з бориду гафнію і хрому з ніхрому в зоні контакту формується шар Cr2B. Температурами початку контактного плавлення є 1370 ± 10 °С у системі Ni–HfB2 та 1450 ± 10 °С у системі NiCr–HfB2. Основними продуктами рідкофазної взаємодії в доевтектичній частини діаграм стану обох систем є вихідні метали і фази Hf3Ni20B6 та Ni3Hf, до яких додається ще й фаза Cr2Ni3B6 в системі NiCr–HfB2. У заевтектичній частині діаграм стану металева складова зникає, а в системі NiCr–HfB2 додатково з’являється непрореагований HfB2. Обидві системи є евтектичними і на своїх квазібінарних діаграмах стану мають евтектичні точки плавлення в області 20 ± 2% HfB2 з температурами плавлення 1370 ± 10 °С в системі Ni–HfB2 та 1450 ± 10 °С в системі NiCr–HfB2. Тому нікель і ніхром можуть бути використані як активатори спікання, що діють за механізмом зникаючої рідкої фази. З іншого боку, в області середніх температур жаростійкі вироби на основі бориду гафнію можуть успішно працювати в контакті з деталями з нікелю і ніхрому в температурному інтервалі до 1200 °С.


АКТИВАЦІЯ, ВЗАЄМОДІЯ, ДИБОРИД ГАФНІЮ, ЕВТЕКТИКА, КОНТАКТНЕ ПЛАВЛЕННЯ, НІКЕЛЬ, НІХРОМ, СПІКАННЯ