ВПЛИВ ЛАЗЕРНОЇ ОБРОБКИ НА ЯКІСНІ ПАРАМЕТРИ ЗАХИСНИХ АНТИАБРАЗИВНИХ ПОКРИТТІВ

В.Б.Тарельник,
 
Є.В.Коноплянченко,
 
О.П.Гапонова,
 
Н.В.Тарельник,
 
В.С.Марцинковський,
 
Б.О.Саржанов,
 
О.А.Саржанов,
 
Б.Антошевський
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/3011

Анотація

Розглянуто проблему зносу шнеків центрифуг, які широко використовуються на очисних спорудах для обробки промислових та побутових стічних вод. Матеріалом для захисту витків шнека від абразивного зносу слугує безвольфрамовий твердий сплав марки ТН-20. Як основний матеріал для виготовлення шнеків центрифуг переважно використовується сталь 12Х18Н10Т. В роботі запропоновано комбіновану технологію формування захисних зносостійких покриттів, що включає послідовне електроіскрове легування електродом з твердого сплаву Т15К6, нанесення металополімерного матеріалу (МПМ) та остаточну лазерну обробку. Як армуючий матеріал для МПМ ви-користовували порошок у вигляді твердосплавної суміші ВК6, який невеликими порціями додавали в двокомпонентну епоксидну систему, наповнену феросиліконом, і ретельно перемішували. Концентрація армуючої речовини становила ~60%. Показано, що застосування такої технології дозволяє сформувати покриття товщиною до 600 мкм з мікротвердістю 7,3–10,0 ГПа і суцільністю 100%. Випробування зразків сталі 12Х18Н10Т з захисними зносостійкими покриттями на гідроабразивний знос показало, що їх зносостійкість у 7,5 рази вище, ніж у зразків без покриття.


АБРАЗИВНА ЗНОСОСТІЙКІСТЬ, ЕЛЕКТРОІСКРОВЕ ЛЕГУВАННЯ, КОМБІНОВАНЕ ПОКРИТТЯ, МЕТАЛОПОЛІМЕРНИЙ МАТЕРІАЛ, МІКРОСТРУКТУРА, МІКРОТВЕРДІСТЬ, РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ, ШОРСТКІСТЬ