Конференції

ЗАСТОСУВАННЯ В ТЕХНОЛОГІЇ ІНЖЕКЦІЙНОГО ФОРМУВАННЯ ПОРОШКІВ, ЩО МІСТЯТЬ КРУПНІ ЧАСТИНКИ

А.Ю.Коротченко,
 
М.В.Тверськой,
 
Д.Е.Хілков,
 
А.А.Хілкова
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2019, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/3014

Анотація

При виробництві деталей зі сталей за технологією інжекційного лиття металевих порошкових сумішей (MIM — Metal Injection Moulding) зазвичай використовуються порошки з розміром частинок до 22 мкм. Вартість таких порошків дуже висока, що неминуче збільшує і вартість готових деталей. Для зниження собівартості виробництва деталей за МІМ-технологією запропоновано новий склад фідстоку BMSTU 42CrMo4 зі збільшеним до 50 мкм розміром частинок, як і в адитивних технологіях. Визначено реологічні та механічні характеристики нового складу фідстоку та проведено їх порівняння з характеристиками фідстоку Catamold 42CrMo4 фірми BASF. Встановлено, що в’язка течія фідстоку BMSTU 42CrMo4, як і показник плинності розплаву, подібні до відповідних властивостей фідстоку Catamold 42CrMo4. Границя міцності склала 70% від значення для Catamold 42CrMo4. Шорсткість поверхні Ra = 1,85–2,22 мкм, твердість змінюється в діапазоні 144–220 HV1, що свідчить про можливість використання порошків зі збільшеним розміром частинок у МІМ-технології.


В’ЯЖУЧЕ, В’ЯЗКІСТЬ, ЕНЕРГІЯ АКТИВАЦІЇ, МІМ-ТЕХНОЛОГІЯ, ПОКАЗНИК ПЛИННОСТІ РОЗПЛАВУ, РЕОЛОГІЯ, ФІДСТОК