Конференції

ВПЛИВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ НА СТРУКТУРУ ТА ФАЗОВИЙ СКЛАД НАНОДИСПЕРСНОГО ПОРОШКУ НА ОСНОВІ ТВЕРДОГО РОЗЧИНУ ZrO2

     
С.А.Корній,
 
Л.М.Мелах
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2020, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/3023

Анотація

Нанодисперсний порошок складу, % (мол.): 90 ZrO2–2 Y2O3–8 СеO2, одержано методом гідротермального синтезу у лужному середовищі та термічно оброблено в інтервалі температур 400–1300 °С. Властивості порошків досліджено методами рентгенофазового аналізу (РФА), електронної мікроскопії, зокрема високої роздільної здатності, петрографії та БЕТ. За даними РФА, після гідротермального синтезу утворюється низькотемпературний метастабільний кубічний твердий розчин на основі ZrO2 (F-ZrO2). За даними петрографії та електронної мікроскопії визначено, що утворення Т-ZrO2 починається вже в процесі гідротермального синтезу. Фазове перетворення F-ZrO2 → Т-ZrO2 завершується в інтервалі 700‒850 °С. Певні частинки Т-ZrO2 характеризуються двійниковою субструктурою. Об’єм елементарної комірки Т-ZrO2 монотонно збільшується від 133,58 • 10–3 нм3 до 137,09•10–3 нм3, а ступінь тетрагональності — від 1,0033 до 1,0140. Утворення M-ZrO2 не зафіксовано. Питома поверхня порошку в процесі термічної обробки зменшується від 94 до 2 м2/г. Розмір первинних частинок одержаного порошку (5–10 нм) майже не змінюється після термічної обробки до 1150 °С. Твердість за Вікерсом матеріалу з порошку, обробленого при 850 °С, становить 3,1 ГПа, критичний коефіцієнт вʼязкості руйнування K = 8,4 MПа • м1/2. Збереження в процесі термічної обробки порошку тетрагональної структури (Т-ZrO2), яка має здатність до мартенситного фазового перетворення Т-ZrO2 → М-ZrO2, та одержані характеристики міцності відкривають шляхи для мікроструктурного проектування смартматеріалів, у тому числі з ефектом памʼяті форми, системи ZrO2‒Y2O3‒СеO2.


ZRO2–Y2O3–СЕO2, ГІДРОТЕРМАЛЬНИЙ СИНТЕЗ, МІКРОСТРУКТУРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ, СМАРТМАТЕРІАЛИ, ТВЕРДИЙ РОЗЧИН НА ОСНОВІ ZRO2