Конференції

СТВОРЕННЯ БАГАТОШАРОВИХ ПОКРИТТІВ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОІСКРОВОГО ЛЕГУВАННЯ

В.Б.Тарельник,
 
О.П.Гапонова,
 
О.М.Мисливченко,
 
Б.О.Саржанов
 

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2020, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/3031

Анотація

Розглянуто проблему підвищення надійності та довговічності деталей динамічного обладнання, що працює при високих швидкостях, навантаженнях і температурах, а також в умовах корозійного, абразивного та інших видів впливу робочих середовищ. Наголошено на актуальності збільшення товщини зони підвищеної твердості для деталей пар тертя при абразивному й інших видах зношування. Наведено результати дослідження та розробки способу захисту сталевих виробів від зносу шляхом нанесення на зношувану поверхню квазібагатошарового зносостійкого покриття (КЗП) методом електроіскрового легування (ЕІЛ) і збільшення товщини шару підвищеної твердості. На підставі проведених металографічних, дюрометричних, мікрорентгено¬спект¬ральних і рентгенографічних досліджень встановлено закономірності форму¬вання КЗП при ЕІЛ в умовах чергування легуючих електродів при послідовному нанесенні на підкладку зі сталі 12Х18Н10Т шарів з вуглецю, алюмінію і твердого сплаву Т15К6. Покриття, отримані у такій послідовності, мають найбільшу зону підвищеної твердості (320–360 мкм) і найменшу шорсткість поверхні (7,5 мкм). За рахунок утворення карбідів TiC, інтерметалідів і невпорядкованого твердого розчину з ОЦК кристалічною ґраткою забезпечується максимальна мікротвердість поверхневого шару (близько 11500 МПа). При цьому збільшуються дифузійні зони вуглецю і вольфраму. Електроіскрове легування за описаною технологією дозволяє підвищити твердість і збільшити товщину зміцненого шару. Дослідження показали, що в умовах чергування легуючих електродів при послідовному нанесенні на підкладку зі сталі 12Х18Н10Т шарів вуглецю і твердого сплаву Т15К6 (без підшару з алюмінію) не вдається досягти високої твердості та достатньої товщини шару підвищеної твердості.


АЛЮМІНІЙ, ВУГЛЕЦЬ, ЕЛЕКТРОІСКРОВЕ ЛЕГУВАННЯ, КВАЗІБАГАТОШАРОВЕ ПОКРИТТЯ, МІКРОСТРУКТУРА, МІКРОТВЕРДІСТЬ, РЕНТГЕНОСПЕКТРАЛЬНИЙ АНАЛІЗ, РЕНТГЕНОСТРУКТУРНИЙ АНАЛІЗ, ТВЕРДИЙ СПЛАВ, ШОРСТКІСТЬ