Моделювання ущільнення порошкових фільтруючих елементів під час радіально-ізостатичного пресування

О.Ю.Повстяной 1,
 
А.О.Михайлов 2,
 
В.Д.Рудь 1,
  

1 Луцький державний технічний університет, Луцьк
2 Національний університет харчових технологій, Київ
3 Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , Київ
olmi2012@bigmir.net

Usp. materialozn. 2020, 1:33-39
https://doi.org/10.15407/materials2020.01.033

Анотація

Методом комп´ютерного моделювання досліджено процес радіально- ізостатичного пресування фільтруючих елементів з порошку сталі ШХ15. Розглянуто закономірності ущільнення виробів двох типів: пустотілих циліндрів, в тому числі багатошарових, і фільтрів складної форми у вигляді колби. Встановлено, що після пресування фільтруючих елементів циліндричної форми розподіл пористості нерівномірний. Зі збільшенням радіуса пористість зростає. Під час виготовлення фільтрів складної форми у вигляді колби розподіл пористості залежить від схеми ущільнення: радіальним пресуванням більш інтенсивно ущільнюється матеріал стінки, а осьовим — матеріал дна фільтра. Застосування схеми формування, за якої порошок спочатку ущільнюють в радіальному, а потім в осьовому напрямку, дозволяє отримати більш рівномірний розподіл пористості. 


Завантажити повний текст

ПОРИСТИЙ ПРОНИКНИЙ МАТЕРІАЛ, ПОРИСТІСТЬ, РАДІАЛЬНО-ІЗОСТАТИЧНЕ ПРЕСУВАННЯ, РОЗПОДІЛ ЩІЛЬНОСТІ, ФІЛЬТР

Посилання

1. Белов С.В., Витязь П.А., Шелег В.К. Пористые проницаемые материалы: (Cправ.). Москва, 1987. 332 с.

2. Белов С.В. Пористые металлы в машиностроении. Москва, 1981. 247 с.

3. Витязь П.А., Капцевич В.М., Шелег В.К. Пористые порошковые материалы и изделия из них. Минск, 1987. 161 с.

4. Рудь В.Д., Повстяной О.Ю., Заболотний О.В., Богінський Л.С. Технології, структура, властивості пористих проникних матеріалів: (Монографія). Луцьк, 2016. 200 с.

5. Заболотний О.В., Повстяной О.Ю., Рудь В.Д. Розвиток процесів ізостатичного пресування ущільнювальних порошкових середовищ. Наукові нотатки. Луцьк: ЛДТУ. Вип. 9. С. 152—156.

6. Повстяной О.Ю. Удосконалення технології виготовлення пористих порошкових матеріалів з використанням відходів промислового виробництва: дис. ... канд. техн. наук. Луцьк, 2007. 170 с.

7. Мазюк В.В., Пилиневич Л.П., Рак А.Л. Влияние фактора формы частиц исходных порошков на регулярность пористой структуры ППМ. Порошковая металлургия. Минск: ИММС НАНБ. 1997. Вып. 20. С. 46—48.

8. Федорченко И.М., Францевич И.Н., Радомысельский И.Д., Ковальченко М.С., Кислый П.С., Косолапова Т.Я., Май В.К., Щербань Н.И. Порошковая металлургия. Материалы, технология, свойства, области применения: (Справ.). К., 1985. 624 с.

9. Штерн М.Б., Михайлов О.В. Модифицированные модели деформирования порошковых материалов на основе пластичных и труднодеформируемых порошков. Вісник національного технічного ун-ту України “Київський політехнічний інститут”. Серія: Машинобудування. 2011. № 62. С. 13—19.

10. Зенкевич О. Метод конечных элементов в технике. Москва, 1975. 541 с.

11. Povstyanoy Oleksandr, Zabolotnyi Oleg, Rud Victor. Modeling of processes for creation new porous permeable materials with adjustable properties. Adv. Design, Simulation Manufacturing, DSMIE-2019. Lecture Notes in Mechanical Engineering. P. 456–465. Springer, Cham (2019): doi.org/10.1007/978-3-030-22365-6_46. https://doi.org/10.1007/978-3-030-22365-6_46

12. Повстяной О.Ю., Рудь В.Д. Визначення розподілу густини пористого проникного циліндра за радіусом при радіально-ізостатичному пресуванні. Наукові нотатки. 2016. Вип. 54. С. 246—252.