Конференції

Успіхи матеріалознавства

№ 1 2020 рік

Зміст

С.О.Фірстов
Матеріалознавство в Україні
3

ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ В МАТЕРІАЛОЗНАВСТВІ
В.В.Картузов, Н.М.Роженко, К.О.Єфімова, В.М.Данилюк
Застосування результатів імітаційного моделювання структуроутворення високобористих сполук на атомному рівні для оцінки їхньої хімічної твердості
8
Д.А.Закарян, А.В.Хачатрян
Нанорозмірні квазібінарні евтектичні системи і їх характерні параметри
17
К.М.Борисовська, Ю.М.Подрезов, С.О.Фірстов
Вплив розміру зерна в полікристалічних матеріалах на механізми пластичної деформації та границю плинності
26
О.Ю.Повстяной, А.О.Михайлов, В.Д.Рудь, О.В.Михайлов
Моделювання ущільнення порошкових фільтруючих елементів під час радіально-ізостатичного пресування
33

ФУНКЦІОНАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ
В.В.Лукович
Про поляризацію трубопроводу у випадку відшарування ізоляції від його поверхні
40
Є.М.Островерх, І.О.Полішко, Д.М.Бродніковський, Л.Л.Коваленко, А.В.Самелюк, О.Д.Васильєв, А.С.Островерх
Механічна поведінка та електрична провідність оксидно-цинкової кераміки
46

СТРУКТУРА І ФІЗИКО-МЕХАНІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ МАТЕРІАЛІВ
Н.П.Коржова, Т.М.Легка, †Ю.В.Мільман, К.Е.Грінкевич, Н.М.Мордовець, І.В.Воскобойнік, В.Х.Мельник, О.А.Щерецький, В.В.Бурцев
Перспективні ливарні сплави з підвищеною міцністюна основі потрійних систем Al-Mg-Ge(Si)
55
М.П.Бродніковський, А.С.Кулаков, М.О.Крапівка, Ю.Ю.Зубець, Д.М.Бродніковський
Вплив Al, Cr, Mo, Zr, Si і C на температурні інтервали зміцнення багатокомпонентних сплавів на основі ніобію
67
О.М.Сидорчук, А.А.Мамонова, В.В.Лук’янчук, К.О.Гогаєв, О.К.Радченко, Л.А.Миронюк, В.П.Коновал, Г.Л.Шведова, Д.В.Миронюк
Лита сталь з регульованим аустенітним перетворенням під час експлуатації, одержана електрошлаковим переплавом
77
М.В.Ремез, Ю.М.Подрезов, В.І.Даниленко, М.І.Даниленко, С.О.Фірстов
Крихкопластичний перехід в алюмінідах титану, легованих β-стабілізаторами
86
О.М.Григорьєв, Л.М.Мелах, Т.В.Мосіна, М.П.Бродніковський, О.І.Запорожець, В.А.Михайловський, І.Л.Бережинський, В.І.Субботін
Дослідження особливостей руйнування шаруватої кераміки в її мікрооб’ємах методами індентування
98
Г.С.Олєйник, А.В.Котко, Ю.М.Солонін, О.О.Бочечка, А.І.Чернієнко, Є.М.Луцак
Особливості формування нанодисперсної зеренної структури в процесі РТ-спікання порошкугексагонального алмазу (лонсдейліту)
114