Конференції

ГАРЯЧЕ ВІЛЬНЕ КУВАННЯ ПОРОШКОВИХ БРИКЕТІВ НА ОСНОВІ ЗАЛІЗА

А.В.Мініцький 1,
 
П.І.Лобода 1,
  
І.М.Закієв 3
 

1 Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” , просп. Перемоги, 37 , Київ, 03056, Україна
2 Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
3 Національний Авіаційний Університет, пр. Любомира Гузара 1, Київ, 03058, Україна
minitsky@i.ua

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2020, #05/06
http://www.materials.kiev.ua/article/3086

Анотація

Досліджено ручне кування циліндричних порошкових брикетів малої маси (8,0−8,5 г), спресованих при 700 МПа із сумішей порошків заліза і графіту.  Попередньо спечені брикети нагрівали в деревному вугіллі при 1100 °С і піддавали двосторонньому торцевому куванню на плоскому підігрітому ковадлі кувалдою з плоским бойком і природно охолоджували на сталевій плиті. Вертикальна осадка кованих брикетів складала 70−80%; з них вирізали зразки для проведення аналізів. Встановлено вплив кількості графіту на процес ущільнення і фізико-механічні властивості порошкових матеріалів у процесі гарячого вільного торцевого кування. Показано, що підвищення властивостей матеріалів з великим вмістом графіту (4 і 12%) обумовлено зростанням кількості ділянок гарячого зварювання зерен заліза. Це пов’язано із зсувною деформацією матеріалу брикету при вільному куванні, яка сприяє виникненню нових контактів залізо–залізо. Високі характеристики матеріалів, що містять 1,7% графіту, обумовлені впливом одразу декількох механізмів: розчиненням вуглецю в залізі, зниженням загальної пористості, усуненням міжчастинкових щілин і подрібненням зерен матеріалу при зсувній деформації. Встановлено, що використання сталевої обичайки дозволяє істотно розширити номенклатуру порошків і порошкових композицій без їх руйнування при ущільненні гарячим куванням. Сукупність отриманих практичних результатів і аналітичних даних дозволила зробити висновок щодо перспективності ручного кування для проведення швидкого і дешевого скринінгу рецептур щільних порошкових матеріалів.

 


ПОРОШОК, ПРЕСУВАННЯ, РУЧНЕ ГАРЯЧЕ КУВАННЯ, СПІКАННЯ, СУМІШ