Конференції

ВПЛИВ ТЕРМІЧНОЇ ОБРОБКИ НА ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ УЛЬТРАДИСПЕРСНОГО ПОРОШКУ  СИСТЕМИ ZrO2–Y2O3–CeO2–Al2O3–СоО

   
С.А.Корній 2,
    

1 Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
2 Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАНУ, Львів, Україна
Mega_marekirina@ukr.net

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2020, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/3103

Анотація

Визначено особливості зміни фазового складу, питомої поверхні та морфології структурних складових ультрадисперсного порошку 70ZA30CoA, % (мас.): 70 (90 ZrO2(3 Y2O3, 2 CeO2)−10 Al2O3)–30 CoAl2O4, одержаного комбінованим методом гід­­ро­­термального синтезу та механічного змішування, в процесі термічної обробки до 1300 °С. Дослідження проведено методами рентгенофазового аналізу, растрової та просвітлювальної електронної мікроскопії, петрографії, а також методом теплової адсорбції азоту. Встановлено, що утворення CoAl2O4 у процесі термічної обробки порошку 70ZA30CoA супроводжується зворотним фазовим перетвореннями Т-ZrO2 → М-ZrO2 → Т-ZrO2: в інтервалі 850–1000 °С вміст М-ZrO2 збільшується від 15 до 46%, а при подальшому підвищенні температури до 1150 °С — зменшується до 13%. Процес супроводжується незначним укрупненням первинних частинок Т-ZrO2, при цьому розмір первинних частинок М-ZrO2 майже не змінюється. Вказане фазове перетворення обумовлено зниженням вільної енергії термодинамічно нерівноважної системи, якою є ультрадисперсний порошок 70ZA30CoA. Фазовий склад впливає на зміну кольору порошку 70ZA30CoA у послідовності: сірий → сіро-блакитний → насичено-голубий → яскраво-синій. Результати дослідження морфології структурних складових показали, що утворення CoAl2O4 та зворотнє фазове перетворення Т-ZrO2 → М-ZrO2 супроводжуються зміною форми, розпушенням і подальшим спіканням агломератів. Виникнення ланцюгоподібних з’єднань агломератів різноманітних розмірів та форми показує високу активність до спікання порошку 70ZA30CoA при 1300 °С. Зменшення питомої поверхні з 46 до 1 м2/г та характер її залежності від температури термічної обробки обумовлені розвитком трьох процесів структурних перетворень: утворенням CoAl2O4, фазовими переходами твердого розчину на основі ZrO2 та спіканням вільно насипаного порошку 70ZA30CoA. Встановлені закономірності мають фундаментальне значення для мікроструктурного проектування композитів на основі ZrO2, зокрема матеріалів системи ZrO2−Y2O3−CeO2−Al2O3−СоО синього та інших кольорів, для різноманітних прикладних застосувань.


COAL2O4, ZRO2-Y2O3-CEO2-AL2O3-СОО, КЕРАМІКА СИНЬОГО КОЛЬОРУ, МІКРОСТРУКТУРНЕ ПРОЕКТУВАННЯ, ТВЕРДИЙ РОЗЧИН НА ОСНОВІ ZRO2, ФАЗОВІ ПЕРЕТВОРЕННЯ