Конференції

СПЕЧЕНІ НАНОСТРУКТУРНІ БІОКОМПОЗИТИ НА ОСНОВІ АЛЮМІНІЮ ТА ГРАФЕНУ ДЛЯ МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ

Дапенг Дуан 1,
 
Баофенг Лі 2,
 
Паруль Кумар Шарма 3,
 
Монідіпа Праманік 3,
 
Шаші Б. Сінгх 3,
 
Суніл Кумар Прадхан 3
 

1 Department of Orthopedics, Shaanxi Provincial people’s Hospital, 256 Friendship West Road, Beilin District, Xian, Shaanxi , 710068, Кітай
2 Department of Minimally Invasive Orthopedic, Shandong Provincial Hospital of Traditional Chinese Medicine, Shandong Province , Jinan, 250011, Кітай
3 Indian Institute of Science Education and Research, Berhampur, Odisha, 7620010, Індія
sunilpradha@gmail.com

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2020, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/3149

Анотація

Відомо, що графен міцніший за сталь. Він характеризується надзвичайно високими значеннями модуля Юнга (до 1 ТПа), міцності (~125 ГПа) і теплопровідності (~ 5000 Вт/м · К). Тому в даній роботі його використано для отримання нано-біо композиційних матеріалів алюміній–графен із застосуванням методів порошкової металургії, зокрема високоенергетичного кульового розмелювання з подальшим вакуумним спіканням. Виготовлені вироби зі спечених композиційних матеріалів оцінювались за допомогою сучасних методів аналізу мікроструктури, таких як скануюча електронна мікроскопія з польовою емісією (FE-SEM ), енергетично-дисперсійна спектроскопія (EDS), просвічувальна електронна мікроскопія (TEM) та спектроскопія КРС. За результатами досліджень встановлено однорідний розподіл компонентів в структурі матеріалу, на даних ділянках сканування. Відносна густина композиту після спікання становить ≈97,5%. Дані щодо електропровідності алюмінієво-графенових наноструктурних біокомпозиційних матеріалів дають підстави для застосування їх у інженерії кісткової тканини.


ГРАФЕН, ДОСЛІДЖЕННЯ КІСТОК, ЕЛЕКТРОННА МІКРОСКОПІЯ, ЕЛЕКТРОННО-ДИСПЕРСІЙНА СПЕКТРОСКОПІЯ, МЕТОД ПОРОШКОВОЇ МЕТАЛУРГІЇ