Конференції

Вплив стану поверхні деталей шасі з високоміцного титанового сплаву ВТ-22 в процесі випробувань на втому

А.О.Горпенко 1*,
 
О.І.Семенець 1,
 
О.М.Доній 2,
  

1 ДП “АНТОНОВ”, Київ
2 Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського” , Київ
3 Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , Київ
timanz.ag@gmail.com

Usp. materialozn. 2021, 2:45-53
https://doi.org/10.15407/materials2021.02.045

Анотація

Досліджено вплив стану поверхні на ресурс деталей шасі з високоміцного титанового сплаву ВТ-22 в ході випробувань на втому. Випробування проводили на спеціальних стендах, які імітують робочі навантаження на деталь типу «шток» на етапі прибирання-випуску шасі. Втомні випробування були проведені на чотирьох штоках. Штоки № 1—3 були зруйновані по вушках, шток № 4 витримав весь цикл навантажень та був досліджений в незруйнованому стані. Було встановлено, що поверхневі дефекти, які утворились на етапі виготовлення деталей, а також глибокі подряпини в зоні з підвищеною концентрацією напружень більш ніж в 5 разів знижують ресурс штоку № 3 порівняно з незруйнованим штоком № 4, що не мав явних дефектів поверхні. Виявлені поверхневі ушкодження в нехромованій ділянці штоків можуть бути усунені шліфуванням з подальшою поліровкою поверхні, що забезпечить необхідний ресурс деталі (шток № 4).


Завантажити повний текст

ВИСОКОМІЦНИЙ ТИТАНОВИЙ СПЛАВ ВТ-22, ВТОМНЕ РУЙНУВАННЯ, ПОВЕРХНЕВІ ДЕФЕКТИ, СТРУКТУРА ПОВЕРХНЕВОГО ШАРУ, ШТОК

Посилання

1. https://www.antonov.com/activity

2. Сибилева С.В., Каримова С.А. Обработка поверхности титановых сплавов для обеспечения адгезионных свойств обзор. Авиационные материалы и технологии. Спецвыпуск 2. 2013. С. 25—36.

3. Цвиккер У. Титан и его сплавы. Москва: Металлургия, 1979. 512 c.

4. Банников М.В., Оборин В.А., Наймарк О.Б. Исследование стадийности разрушения титановых сплавов в режиме много- и гигацикловой усталости на основе морфологии поверхности разрушения. Вестник ПНИПУ. Механика. 2015. № 3. С. 15—24.

5. Коллингз Е.В. Физическое металловедение титановых сплавов. Москва: Металлургия. 1988. 224 c.

6. Реченко Д. С. Обработка титановых и жаропрочных сплавов высокоскоростным шлифованием. Омский гос. техн. ун-т. 2008. С. 59—61.

7. Смыслов А. М., Смыслова М. К., Мингажев А. Д., Селиванов К. С. Многоэтапная электролитно-плазменная обработка изделий из титана и титановых сплавов. Весник УГАТУ. 2009. С. 141—145.

8. Валиев Р. Р., Модина Ю. М., Поляков А.В., Семенова И. П., Жернаков В. С. Усталостная прочность и особенности разрушения ультрамелкозернистого титанового сплава ВТ6. Весник УГАТУ. 2016. С. 11—16.

9. Подрезов Ю. Н., Даниленко В. И. Анализ влияния повторной деформации на механическое поведение образцов титана, продеформированных методом винтовой экструзии. Электронная микроскопия и прочность материалов. Киев: Ин-т пробл. материаловедения НАН Украины, 2009. Вып. 16. С. 68—79.

10. Инструкция ВИАМ ПИ 1.2.089-78 “Хромирование деталей из титанового сплава”.

11. Илларионов А. Г. Технологические и эксплуатационные свойства титановых сплавов: (Eчебное пособие). Изд-во Урал. ун-та, 2014. 137 с