ЗНОСОСТІЙКІСТЬ ЕЛЕКТРОІСКРОВИХ ПОКРИТТІВ  В УМОВАХ ТЕРТЯ БЕЗ МАЩЕННЯ

В.М. Голубець 1,
 
М.І. Пашечко 2*,
 
Я. Борц 2,
 
О.В. Тісов 3,
 
Ю.С. Шпуляр 1
 

1 Національний лісотехнічний університет України, вул. Генерала Чупринки, 103, Львів, 79057, Україна
2 Люблінський технiчний унiверситет “Люблiнська полiтехнiка”, вул. Надбистшицька, 38, Люблін, 20-618, Польща
3 Національний Авіаційний Університет, пр. Любомира Гузара 1, Київ, 03058, Україна
mpashechko@hotmail.com

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2021, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/3196

Анотація

Досліджено використання порошкового дроту як електроду для електроіскрового легування (ЕІЛ) загартованої і низьковідпущеної сталі 45. При цьому використано серійний порошковий дріт ПП-Нп-ПД80Х20Р3Т (ПД) і комбінований — порошковий з додаванням графіту МПГ-7 (ПДГ). Встановлено абсолютні значення важливих для трибоматеріалознавства механічних характеристик поверхневого шару електро­іскро­вого покриття, отриманого з порошкового дроту (твердість HV, коефіцієнт тертя m, робота пружної Аеласт і пластичної Апласт деформації). Побудовано діаграму зміни навантажень, кінетичну діаграму мікровдавлювання, проілюстровано характер зміни глибини проникнення Pd і відновлення Rd індентора при скречт-тестуванні ЕІЛ-покриття, одержаного із порошкового дроту. Досліджено характерні зміни механічних характеристик в покритті при заданій глибині проникнення індентора та мікроструктуру скретч-тестованого покриття з порошкового дроту. Встановлено величини зносу ЕІП, нанесених електродами з ПД і ПДГ, залежно від питомих навантажень, швидкості ковзання, часу випробувань. Досліджено характер зміни шорсткості поверхонь тертя і температур в зоні контакту в умовах тертя без мащення. Виявлено, що твердість покриття ПДГ на 24% вища, ніж ПД, а коефіцієнт тертя, визначений під час індентування, — нижчий на 10%. Шорсткість ПДГ-покриття при зростанні навантаження з 3 до 7 МПа збільшується на 10%. Зносостійкість покриття (схема випробувань диск–палець) з ПДГ у 2,5 рази вища, ніж покриття з ПД, а зношування диска (контртіла) — менше на 28%. Встановлено, що помірне підвищення температури в зоні трибоконтакту не призводить до знеміцнення поверхні покриття та основи (загартованої і низьковідпущеної сталі 45); сприяє регенерації захисного оксидного шару і позитивно впливає на процес тертя. Показано, що обом матеріалам, отриманим із порошкових дротів (ПД і ПДГ), за обраних умов випробувань властиве нормальне механохімічне зношування. Висока зносостійкість електроіскрових покриттів, отриманих із порошкових дротів, в умовах тертя без мащення вказує на доцільність їх використання для зміцнення і підвищення ресурсу широкої номенклатури деталей машин і механізмів галузевого машинобудування.


ЕЛЕКТРОД, ЕЛЕКТРОІСКРОВЕ ПОКРИТТЯ, ЗНОС, МІКРОМЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ, ПОРОШКОВИЙ ДРІТ, ТЕМПЕРАТУРА, ТЕРТЯ БЕЗ МАЩЕННЯ, ШОРСТКІСТЬ