Матеріалознавство для паливних комірок

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , Київ
vasilev@ipms.kiev.ua
Usp. materialozn. 2021, 3:4-12
https://doi.org/10.15407/materials2021.03.004

Анотація

Наведено безперечні докази потреби у подальшому поглибленому вивченні будови паливних комірок, і керамічних, і полімерних, та їхньої поведінки під час експлуатації. Відповідно, наголошується на потребі оптимізації структури комірок щодо усього комплексу їхніх властивостей, що, в результаті, має привести як до покращення властивостей, так і до їхньої стабілізації протягом тривалого часу використання. Висловлюється сподівання, що оптимізовані за структурою комірки легше і зручніше вдасться запровадити у технології масового виробництва за підходами 3D-друкування.


Завантажити повний текст

ЕЛЕКТРОД ДЛЯ КОМІРОК, ЕЛЕКТРОЛІТ ДЛЯ КОМІРОК, КЕРАМІЧНІ ПАЛИВНІ КОМІРКИ, КОМІРКА НА ОСНОВІ ПРОТОН-ОБМІННОЇ МЕМБРАНИ, МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО ПАЛИВНИХ КОМІРОК, ПАЛИВНІ КОМІРКИ, СТРУКТУРНА ОПТИМІЗАЦІЯ

Посилання

1. Vasylyev O., Brychevskyi M., Brodnikovskyi Ye. The structural optimization of ceramic fuel cells. Universal J. Chem. 2016. Vol. 4 (2). P. 31—54. doi: https://doi.org/10.13189/ujc.2016.040201

2. Vasylyev O.D., Brodnikovskyi Y.M., Brychevskyi M.M., Polishko I.O., Ivanchenko S.E., Vereshchak V.G. From Powder to Power: Ukrainian Way. SF J. Mater. Chem. Eng. 2018. Vol. 1 (1). 1001 p

3. Бричевський М.М. Утворення структури, механічна поведінка і кисневойонна провідність кераміки на основі двоокису цирконію: автореф. дис. … канд. фіз.-мат. наук: 01.04.07 — фізика твердого тіла. Київ: Ін-т пробл. матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, 2018. 22 с.

4. Бродніковський Є.М. Закономірності формування структури, механічних та електрохімічних властивостей анода Ni—ZrO2 керамічної паливної комірки: автореф. дис. … канд. техн. наук: 05.02.01 — матеріалознавство. Київ: Ін-т пробл. матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, 2012. 20 с.

5. Островерх А.С. Науково-технологічні засади створення шаруватих композитів для паливної та електролізної комірок з полімерним електролітом та зниженим вмістом благородних металів: автореф. дис. … д-ра техн. наук: 05.02.01 — матеріалознавство. Київ: Ін-т пробл. матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України, 2021. 44 с.

6. Ostroverkh A., Johanek V., Dubau M., Kus P., Veltruska K., Vaclavu M., Fiala R., Smid B., Ostroverkh Y., Matolin V. Novel fuel Cell MEA based on Pt—C deposited by magnetron sputtering. ECS Transactions. 2017. Vol. 80 (8). P. 225—230.