Конференції

Успіхи матеріалознавства

№ 3 2021 рік

Зміст


Пам’яті члена-кореспондента НАН України, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора фізико-математичних наук, професора Мільмана Юлія Вікторовича 
3
О.Д.Васильєв
Матеріалознавство для паливних комірок
4

Обчислювальний експеримент в матеріалознавстві
Б.О.Галанов, С.М.Іванов, В.В.Картузов
Розширена характеризація матеріалів на основі безперервних діаграм інструментального індентування
13
М.І.Луговий, Д.Г.Вербило, М.П.Бродніковський
Моделювання поля зсувних напружень в площині ковзання в твердих розчинах заміщення
24
Д.А.Закарян, А.В.Хачатрян
Першопринципні методи обчислення лінійного коефіцієнта термічного розширення квазібінарних евтектичних систем
38
В.В.Лукович, В.В.Картузов
Потенціал в області мікронерівностей поверхні металу, який працює в режимі катодного захисту
48
Л.І.Овсяннікова, Н.М.Роженко
Оцінка енергетичних і пружних властивостей матеріалів на основі TiAlNb за результатами обчислювального експерименту від перших принципів
55
К.М.Борисовська, Н.М.Марченко, Ю.М.Подрезов, С.О.Фірстов
Моделювання взаємодії дислокацій пластичної зони з границею зерна в області температур крихкопластичного переходу в молібдені
66
А.В.Кузьмов, М.Б.Штерн, П.О.Коробко
Моделювання впливу площинних дефектів на пластичність порошкових матеріалів обчислювальними методами мікромеханіки
77

Структура і фізико-механічні властивості матеріалів
С.Г.Іваницький, Ю.М.Чувашов, Н.І.Кошеленко
Вплив умов і параметрів формування базальтових неперервних волокон на їх міцність і стан поверхні
86

Фазові рівноваги і фазові перетворення
В.С.Судавцова, В.А.Шевчук, В.Г.Кудін, Н.В.Подопригора, М.І.Іванов
Термодинамічні властивості і фазові рівноваги в сплавах системи Bi—Tm
93
А. С. Дудник, В. Г. Кудін, Л.О.Романова, В.С.Судавцова
Термодинамічні властивості сплавів подвійних In—Pr(Nd) і потрійних систем In—Pr(Nd)—Ni
102

Адгезія  розплавів і пайка матеріалів
М.Ф.Григоренко, Т.В.Сидоренко, Є.П.Черніговцев, О.В.Дуров, В.В.Полуянська, Т.Б.Коноваленко
Змочування у вакуумі та контактна взаємодія деяких металічних розплавів з оксидами індію та олова
109

Матеріали та пристрої водневої енергетики
Н.О.Лисуненко, Є.М.Бродніковський, В.І.Чедрик, Д.М.Бродніковський, І.О.Полішко, О.Д.Васильєв
Вплив швидкості потоків модельного палива та окисника на електричні властивості керамічних паливних комірок
119