Потенціал в області мікронерівностей поверхні металу, який працює в режимі катодного захисту

  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , Київ
vvk@ipms.kiev.ua
Usp. materialozn. 2021, 3:48-54
https://doi.org/10.15407/materials2021.03.048

Анотація

Побудовано математичну модель, алгоритм, комп’ютерну програму та проведено розрахунки потенціалу в області мікронерівностей відшарування. Модель розрахована на зміну потенціалу в цій області за неповного і повного захисту поверхні металу. Мається на увазі трубопровід, що довго працює в режимі катодного захисту, ізоляція якого повністю відшарувалась від поверхні металу, а порожнина, що утворилася, заповнена водою з домішками солей. Підтверджено результати практичних дослідів по зміні поляризаційного потенціалу за неповного і повного захисту


Завантажити повний текст

ЗАХИСНИЙ ПОТЕНЦІАЛ, КАТОДНИЙ ЗАХИСТ, МІКРОНЕРІВНОСТІ ПОВЕРХНІ

Посилання

1. Лукович В.В. Про поляризацію трубопроводу у випадку відшарування ізоляції від його поверхні. Успіхи матеріалознавства. 2020. Вип. 1. С. 40—45.

2. Лукович В.В., Картузов В.В. Потенціал в області мікронерівностей поверхні металлу. Математические модели и вычислительный эксперимент в

материаловедении. К.: Ин-т пробл. материаловедения НАН Украины. 2019. Вып. 21. С. 36—41.

3. Швець В.А. Фізико-хімічні властивості протекторного сплаву АЦКМ та конструкційних сталей Х70, СТ3: автореф. дис. ... канд. хім. наук. Київ, 1993. 21 с.

4. Францевич И.Н., Ляшенко М.Е., Гримайловский В.А. Опыт защиты газопровода Дашава—Киев от почвенной коррозии и блуждающих токов. Защита металлов. 1968. № 5. С. 597—603.