Конференції

Закономірності зміни властивостей ультрадисперсних порошків системи Al2O3–ZrO2–Y2O3–CeO2 після термічної обробки в інтервалі  400–1450 °С

     

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
smirnovazamkova@ukr.net
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2021, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/3337

Анотація

Ультрадисперсні порошки складів 90AZК, 80AZК, 70AZК, 58,5AZК у системі Al2O3–ZrO2–Y2O3–CeO2 вперше одержано комбінованим методом ГТСМ — гідротермальним синтезом з наступним механічним змішуванням з α-Al2O3. Властивості порошків після одержання та термічної обробки в інтервалі 400–1450 °С досліджено методами диференціально-термічного та рентгенофазового аналізів, електронної мікроскопії, теплової адсорбції-десорбції азоту (БЕТ). Розмір первинних частинок розраховано за формулою Шеррера. Для обробки результатів дослідження морфології порошків використано програму АМІС. Встановлено, що при одержанні порошків методом ГТСМ фазове перетворення F-ZrО2 → T-ZrО2 проходить повністю вже в процесі механічного змішування. Сліди М-ZrО2 наявні в ультрадисперсних порошках 90AZК, 80AZК після механічного змішування, у порошку 70AZК фаза М-ZrO2 відсутня, а в порошку 58,5AZК сліди М-ZrО2 з’являються після 1150 °C. Показано, що в процесі термічної обробки проявляється ефект топохімічної пам’яті кераміки: морфологія та фактор форми ультрадисперсних порошків після термічної обробки при 400–1450  °С змінюється топологічно безперервно. Особливості залежностей розміру первинних частинок та питомої поверхні порошків від температури термічної обробки свідчать про високу активність порошків до спікання. Одержані порошки необхідні для створення високотехнологічних ZTA-композитів системи Al2O3–ZrO2–Y2O3–CeO2, в яких в жорсткій матриці Al2O3 дисперговані частинки в’язкого твердого розчину на основі ZrO2, сумісно легованого СеО2 та Y2O3.


ZTA-КОМПОЗИТИ, ГІДРОТЕРМАЛЬНИЙ СИНТЕЗ У ЛУЖНОМУ СЕРЕДОВИЩІ, МЕХАНІЧНЕ ЗМІШУВАННЯ, СИСТЕМА AL2O3–ZRO2–Y2O3–CEO2, ТВЕРДИЙ РОЗЧИН НА ОСНОВІ ZRO2, ФАКТОР ФОРМИ