Конференції

МАТЕРІАЛИ ТА ТЕХНОЛОГІЇ 3D-ДРУКУ В УКРАЇНІ (ОГЛЯД)

 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
zgalatlozynskyy@gmail.com
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2022, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/3455

Анотація

Розглянуто тенденції розвитку адитивних технологій в Україні в період з кінця минулого століття до 2021 р. Проаналізовано сучасний стан вітчизняної галузі 3D-друку з точки зору нових розробок (стартапів), напрямків наукових досліджень та безпосереднього впровадження адитивних технологій. Представлено основні науково-дослідні колективи, які активно працювали над розвитком та впровадженням адитивних технологій в Україні починаючи з другої половини 90-х років. Так, висвітлено доробок науковців Інституту проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України в розробці технології селективного лазерного спікання (selective laser sintering) керамічних порошків на основі тугоплавких сполук ZrO2–TiO2 та TiN–TiB2, а також науковців Інституту електрозварювання імені Євгена Патона НАН України в створенні об’ємних виробів шляхом наплавки металів чи сплавів (технологія xBeam 3D Metal Printing). Ця технологія знайшла своє комерційне впровадження в стартапі ПАТ “НВО “Червона Хвиля”. Розглянуто основні тенденції розробки нового обладнання для 3D-друку керамічними, полімер-керамічними матеріалами та металами і сплавами, а також описано експерименти з комбінування різних матеріалів для отримання нових властивостей. Представлено новітні експерименти з формою матеріалів, коли за рахунок формування ґратчастих структур можна не тільки знизити вагу виробу, але й досягти властивостей, які співставні зі щільними матеріалами. Основну увагу приділено огляду сучасних можливостей та перспектив використання адитивних технологій і матеріалів для них у вітчизняному матеріалознавстві. Акцентовано увагу на перспективах отримання виробів складної форми різного функціонального призначення з кераміки, металів та композитів на їх основі.


3D-ДРУК, АДИТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ, КЕРАМІКА, МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО, МЕТАЛ, ПОЛІМЕРИ