Конференції

ЕЛЕКТРОПРОМЕНЕВІ ТА ПЛАЗМОВІ ЖАРОСТІЙКІ Й ТЕРМОБАР’ЄРНІ ПОКРИТТЯ, ОСАДЖЕНІ НА ЛОПАТКИ ТУРБІН З ВИКОРИСТАННЯМ ЛИТИХ І ПОРОШКОВИХ СПЛАВІВ Ni(Co)CrAlY(Sі), ОТРИМАНИХ МЕТОДОМ ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВОЇ ПЛАВКИ 
IV. ХІМІЧНИЙ, ФАЗОВИЙ СКЛАД, СТРУКТУРА ПОРОШКОВИХ СПЛАВІВ CoCrAlYSi ТА ЇХ ВИКОРИСТАННЯ

І.М.Гречанюк 1,
   
В.Г.Гречанюк 2,
   
В.І.Гоц 1
 

1 Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
2 Київский національний університет будівництва та архітектури, просп. Повітрофлотський, 31, Київ, 03037, Україна
eltechnic777@ukr.net

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2022, #07/08
http://www.materials.kiev.ua/article/3461

Анотація

Запропоновано нову технологію отримання порошків зі сплаву CoCrAlYSi марки МЗП-11, виготовленого за електронно-променевою технологією. Метод включає поетапне подрібнення сплаву на пресі та двовалковому вертикальному стані. Енерговитрати такого процесу отримання порошку майже у 7 разів нижчі порівняно з витратами за  традиційними методами (дробарки, млини) та до 20 разів менші порівняно з методами розпилення. Досліджено хімічний, фазовий склад та структуру порошку CoCrAlYSi. Встановлено, що використання запропонованого методу подрібнення дозволяє отримувати порошок, який за хімічним складом та структурою відповідає вихідному сплаву. Частинки порошку мають поліедричну  форму, близьку до округлої, досить однорідні за розмірами та практично повністю зберігають мікроструктуру сплаву CoCrAlYSi, з якого вони отримані. Подрібнення сплаву призводить до незначного підвищення вмісту деяких домішок у порошку фракційного складу 40–100 мкм, зокрема збільшується кількість кисню — з 0,05 до 0,08–0,09% (мас.), і вуглецю — з 0,06 до 0,08–0,1% (мас.). За хімічним складом і технічними характеристиками отримані порошки відповідають нормам ТУ на порошки, що використовуються для осадження плазмовим методом двошарових термобар'єрних покриттів метал/кераміка. Зовнішній керамічний шар покриття формується за участю оксиду цирконію, стабілізованого оксидом ітрію з чистотою не нижче 99,5% (мас.). Товщина покриття регламентується технічною документацією і становить: 135–225 мкм для металевого шару та 80–120 мкм — для керамічного. Розроблені металічні порошки використовуються для формування термобар'єрних покриттів на різних типах лопаток газотурбінних установок. Досліджено структуру та склад двошарового термобар'єрного покриття, отриманого методом плазмового напилення порошків сплавів CoCrAlYSi та кераміки ZrO2–Y2O3..


ПЛАЗМОВІ ТЕРМОБАР"ЄРНІ ПОКРИТТЯ, ПОРОШКИ СПЛАВІВ COCRALYSI, СТРУКТУРА, ХІМІЧНИЙ І ФАЗОВИЙ СКЛАД