Конференції

ФІЗИЧНІ ТА ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ТОНКИХ ГАЗОРОЗПИЛЕНИХ ПОРОШКІВ СТАЛІ МАРКИ Р6М5К5, ОДЕРЖАНИХ ЗА РІЗНИМИ РЕЖИМАМИ

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
arradch@gmail.com
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2022, #09/10
http://www.materials.kiev.ua/article/3488

Анотація

Досліджено тонкі порошки інструментальної сталі марки Р6М5К5, отримані методом газового розпилення. Під час одержання порошків зі сферичними частинками були проведені дві плавки з розпиленням за різними режимами: при тиску, який традиційно застосовують для розпилення порошку цієї сталі ¾ 0,6 МПа, та розрахованому тиску — 2 МПа. Для отримання тонкої фракції порошки були просіяні через дротяне сито з квадратними отворами розміром 50 мкм і для кожного з двох порошків був розрахований вміст цієї фракції. Порошки з розміром частинок більше 50 мкм були піддані розмелу і знов просіяні через сито 50 мкм. У такий спосіб одержано чотири типи порошків фракції <50 мкм, які відрізнялися гранулометричним складом і формою частинок. Для подальших фізико-механічних випробувань були використані порошки саме цієї фракції. Досліджено гранулометричний розподіл еквівалентного діаметра частинок порошків, їх морфологію та зміну елементного складу; розраховано d10, d50, d90 та інші характеристики розподілу. Розрахована середня арифметична величина круглості пласких проєкцій частинок була дещо вищою у порошку, розпиленому за традиційним режимом (0,6 МПа), і становила 0,914, тоді як для частинок порошку, розпиленого за розрахованого режиму (2 МПа), вона дорівнювала 0,901, але вихід фракції <50 мкм, навпаки, був менший (6 та 55% (мас.) відповідно). Після розмелу показник круглості обох порошків зменшився (форма ускладнилась). Відносна насипна густина та відносна густина утруски порошків, як і їх текучість, зі зменшенням фактора круглості знижувалися. Спроба застосувати до порошків інструментальних сталей класифікацію за коефіцієнтом Хаузнера та індексом Карра, розроблену для оцінки сипкості фармацевтичних препаратів, яку використовували також для оцінки сипкості деяких металевих порошків, показала необхідність додаткової перевірки можливості такого застосування. Текучість досліджених порошків добре корелює з величиною кута обвалення.


ГРАНУЛОМЕТРИЧНИЙ РОЗПОДІЛ, ГУСТИНА УТРУСКИ, ЕКВІВАЛЕНТНИЙ ДІАМЕТР ЧАСТИНКИ, ІНДЕКС КАРРА, ІНСТРУМЕНТАЛЬНА СТАЛЬ, КОЕФІЦІЄНТ ХАУЗНЕРА, КУТ ОБВАЛЕННЯ, НАСИПНА ГУСТИНА, РОЗМЕЛЮВАННЯ, РОЗПИЛЕННЯ, ТЕКУЧІСТЬ, ТОНКІ ПОРОШКИ