ВПЛИВ СКЛАДУ ТВЕРДОГО РОЗЧИНУ НА ОСНОВІ ZrO2 НА НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНУ ФАЗОВУ СТАБІЛЬНІСТЬ МАТЕРІАЛІВ СИСТЕМИ ZrO2−Y2O3−СеО2

  
С.А.Корній 2,
   

1 Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
2 Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАНУ, Львів, Україна
Mega_marekirina@ukr.net

Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2022, #11/12
http://www.materials.kiev.ua/article/3518

Анотація

Досліджено низькотемпературну фазову стабільність матеріалів системи ZrO2−Y2O3−СеО2 складу, % (мол.): 97 ZrO2–3 Y2O3; 95 ZrO2–3 Y2O3–2 CeO2; 92,5 ZrO2–2,5 Y2O3–5 CeO2; 90 ZrO2–2 Y2O3–8 CeO2; 88 ZrO2–12 CeO2. Для визначення фазової стабільності використано метод прискореного старіння у гідротермальних умовах протягом 7 та 14 год. Критерій оцінки — кількість фази М-ZrO2, яка утворилася в зразках у процесі витримки в гідротермальних умовах. Властивості матеріалів досліджено методами рентгенофазового аналізу та електронної мікроскопії. Визначено, що після першого та другого циклів старіння фазове перетворення Т-ZrO2 → М-ZrO2 пройшло різною мірою у всіх зразках, окрім 88 ZrO2–12 CeO2. Найменша кількість М-ZrO2 утворилась у зразку складу 90 ZrO2–2 Y2O3–8 CeO2. Після обох циклів старіння фрактограми зразків 90 ZrO2–2 Y2O3–8 CeO2 та 88 ZrO2–12 CeO2 не зазнали істотних змін. При сумісній стабілізації ZrO2 оксидами ітрію та церію фазове перетворення Т-ZrO2 → М-ZrO2 у процесі старіння контролюється як кількістю кисневих вакансій, обумовлених присутністю Y2O3, так і напруженнями, які виникають через присутність СеО2 у складі твердих розчинів. При збільшенні вмісту СеО2 у твердих розчинах на основі ZrO2 зменшується кількість кисневих вакансій, що уповільнює швидкість дифузії води та підвищує низькотемпературну фазову стабільність матеріалів системи ZrO2−Y2O3− СеО2. Показано ефективність використання складів 90 ZrO2–2 Y2O3–8 CeO2 та 88 ZrO2–12 CeO2 для мікроструктурного проєктування матеріалів медичного призначення з підвищеною стабільністю до низькотемпературної деградації властивостей у вологому середовищі.


НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНА ФАЗОВА СТАБІЛЬНІСТЬ, ПРОЦЕС СТАРІННЯ, СИСТЕМА ZRO2—Y2O3—CEO2, СУМІСНА СТАБІЛІЗАЦІЯ, ТВЕРДИЙ РОЗЧИН НА ОСНОВІ ZRO2