Конференції

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ СУМІШЕЙ ГАЗОРОЗПИЛЕНИХ ТА РОЗМЕЛЕНИХ ТОНКОДИСПЕРСНИХ ПОРОШКІВ ШВИДКОРІЗАЛЬНОЇ СТАЛІ 

   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
arradch@gmail.com
Порошкова металургія - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2023, #01/02
http://www.materials.kiev.ua/article/3550

Анотація

Досліджено вплив вмісту розмеленого порошку інструментальної сталі Р6М5К5 у суміші з газорозпиленим на технологічні властивості сумішей, при цьому обидва порошки були просіяні через сито 50 мкм. Вміст розмеленого порошку складав 0, 10, 20, 30, 40, 50 та 100%. Визначено насипну густину, густину утруски, текучість та кут обвалення, а також розраховано індекс Карра, коефіцієнт Хаузнера та швидкість витікання порошку. Насипна густина майже не змінювалась через великий вміст частинок, близьких до сферичних, у складі розмеленого порошку. Текучість суміші зменшувалася зі збільшенням вмісту розмеленого порошку (час витікання стандартної наважки збільшувався). Розмел порошку призвів до погіршення його текучості майже на 35%. Текучість розпиленого порошку становила 22,49 с/50г, а при вмісті у суміші 50% розмеленого порошку — 25,72 с/50 г, тобто зменшилася на 14%. Лінійна апроксимація залежностей насипної густини (НГ), текучості (t) та швидкості витікання (V) від вмісту розмеленого порошку (масові проценти) у суміші з розпиленим (X) дає наступний результат з високим коефіцієнтом детермінованості (R2): НГ =  4,52 – 0,0043Х (R2 = 0,98); τ = 23,48 + 0,07X (R2 = 0,95); V = 36,32 – 0,012X (R2 = = 0,97). На прикладі лінійної залежності відносної насипної густини (вираженої у %) від вмісту розмеленого порошку показана можливість оцінювати вплив кількості розмеленого порошку за кутом нахилу залежності до осі абсцис. Кут нахилу залежності становить менше 1 град, що говорить про дуже слабкий вплив вмісту розмеленого порошку на відносну насипну густину розглянутих порошкових сумішей.


ГУСТИНА УТРУСКИ, ІНДЕКС КАРРА, КОЕФІЦІЄНТ ХАУЗНЕРА, КУТ ОБВАЛЕННЯ, НАСИПНА ГУСТИНА, СУМІШІ ТОНКИХ ПОРОШКІВ, ТЕКУЧІСТЬ, ШВИДКІСТЬ ВИТІКАННЯ, ШВИДКОРІЗАЛЬНА СТАЛЬ Р6М5К5