Конференції

Сипкість (текучість) порошку та її вимірювання.I. Огляд попередніх робіт

К.К.Нгуен,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Сучасні проблеми фізичного матеріалознавства - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2009, #18
http://www.materials.kiev.ua/article/401

Анотація

Проведено огляд та аналіз робіт, присвячених методам вимірювання сипкості у різних галузях науки та техніки. Теоретичні основи сипкості розглянуто з позицій статики сипких середовищ. Зокрема, розглянуті закон Кулона та графічна інтерпретація гіпотези О. Мора для сипких середовищ, різні випадки кривої граничних напружень при зсуві та умови течії порошку через отвір лійки. Існуючі уявлення порівняно з експериментальними результатами. Проаналізовано фактори, що впливають на сипкість порошків. Показано, що відсутність експериментальних даних залежності сипкості від насипної маси, гранулометричного та хімічного складів, форми і стану поверхні частинок не дає змоги ранжувати їх по значимості. Існуюча феноменологічна залежність зв"язує швидкість витікання порошку з його насипною густиною, діаметром отвору лійки, діаметром та формою частинок порошку.