Конференції

Симплекс-метод многомерных ограничений для анализа фазовых состояний в макро-, микро- и нано-системах

Ю.М.Горячев,
 
Н.И.Симан,
 
Л.И.Фиялка,
 
В.И.Дехтярук
 

Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2003, #06
http://www.materials.kiev.ua/article/56

Анотація