Конференції

A tight-binding study of the bulk and surface properties of TiCx

 
P.E.A.Turchi,
  
L.A.Ivashchenko,
 
O.K.Porada
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2003, #06
http://www.materials.kiev.ua/article/57

Анотація