Конференції

Расчет предельной степени деформации при одноосном растяжении пористых образцов

Ю.В.Кравцова,
 
Л.А.Рябичева,
  

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Кржижановського 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2003, #06
http://www.materials.kiev.ua/article/58

Анотація