Міцність і пластичність мідних прутків, підданих одно- і різноспрямованому крученню

 
Є.Г.Пашинська,
  
М.А.Кралюк,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/763

Анотація

Вивчено механічні властивості при розтягуванні і крученні мідного дроту, попередньо підданого крученню на різну кількість оборотів в прямому і зворотному напрямках. Встановлено немонотонний характер залежності механічних властивостей від ступеня попередньої деформації. Проведено фрактографічний аналіз поверхонь руйнування зразків. З аналізу фрактограм випливає, що зразок, продеформований в прямому напрямку на 25 оборотів, руйнується практично без шийки. Однак по мірі збільшення кількості зворотних обертів схильність до шийкоутворення поступово відновлюється. Повний текст


ДЕФОРМУЮЧЕ НАПРУЖЕННЯ, КОМБІНОВАНА ДЕФОРМАЦІЯ, КРУЧЕННЯ, РОЗТЯГУВАННЯ