Конференції

Міцність квазікристалічного покриття, яке нанесено на ливарний евтектичний сплав алюмінію

 
Ю.В.Мільман,
   
Н.П.Коржова,
 
Т.М.Легка,
 
В.М.Кисіль,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/766

Анотація

Представлено результати дослідження когезійної та оцінки адгезійної міцності покриття з квазікристалічного сплаву системи Al—Cu—Fe, яке нанесено повітряно-паливним напиленням порошків на ливарний евтектичний сплав α-Al + + Mg2Si потрійної системи Al—Mg—Si. Показано, що квазікристалічне покриття є досить міцним і витримує напруги в області пружної деформації підкладки. Когезійна міцність покриття складає близько 560 МПа. Повний текст


КВАЗІКРИСТАЛИ, ЛИВАРНИЙ СПЛАВ АЛЮМІНІЮ, МІЦНІСТЬ, ПОКРИТТЯ