Конференції

Особливості механічних та трибологічних властивостей інтерметалідів на основі алюмінію, нікелю та титану за умов локального навантаження

Ю.В.Мільман,
  
Л.В.Мордель,
 
Д.В.Козирєв,
   

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Електронна мікроскопія і міцність матеріалів - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #19
http://www.materials.kiev.ua/article/771

Анотація

Визначено комплекс механічних властивостей інтерметалідів з використанням розроблених авторами методик та методів мікро- та нанотвердості. Особливості поведінки в залежності від хімічного складу та методів отримання інтерметалідів (зокрема, при терті з індентором ШХ15) вивчено за умов статичного та динамічного навантажень. Повний текст


ІНТЕРМЕТАЛІД, ПЛАСТИЧНІСТЬ, ТВЕРДІСТЬ, ТРИБОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ