Конференції

Моделювання диспергування порошку міді у млині вихрового типу з абразивним покриттям робочої камери і рухомих елементів

  
Р.В.Мінакова
 

Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича НАН України , вул. Омеляна Пріцака, 3, Київ, 03142, Україна
Математичні моделі і обчислювальний експеримент в матеріалознавстві - Київ: ІПМ ім.І.М.Францевича НАН України, 2013, #15
http://www.materials.kiev.ua/article/783

Анотація

Запропоновано модель та проведено оціночні розрахунки змін гранулометричного складу порошку міді при взаємодії частинок з абразивом, що нанесений на поверхні лопаток турбіни та стінки размольної камери млина вихрового типу. Встановлено, що щільність розташування включень на абразивній поверхні та швидкість потоку частинок мають вирішальний вплив на ступінь диспергування порошку. Визначено, що зона найбільш сприятливих кутів атаки до абразивної поверхні, що забезпечує максимальну ефективність помелу, становить 0—30 град.


КУТИ АТАКИ, МЛИН ВИХРОВОГО ТИПУ, МОДЕЛЮВАННЯ, ПОРОШОК МІДІ, ШВИДКІСТЬ ПОТОКУ